Stort problem som også opptar FN

Vi fortsetter med å se på bruk av barn i arbeid med silke og silke produkter, og at dette er noe som ikke er greit for oss forbrukere – bør det ikke herske noen tvil om. Vi holder oss fortsatt i Bangladesh slik som i forrige artikkel, hvor det stadig avdekkes til dels grove brudd på barns rettigheter. Det at mange familier er i dype økonomiske kriser, er selve årsaken til at barn faktisk blir satt i arbeid – med betingelser som er kritikkverdig på de fleste punkter. Men det at noen faktisk utnytter den desperate situasjonen, til å gjøre god profitt ut av det hele. kan vel bare beskrives som rått og kynisk. Vi skal blant annet se hva FN mener om saken, og hva lovverket sier om bruk av barn under 18 år som er i arbeid – og ikke får nødvendig skolegang.

Lærlinger og kontrakter

Det hele kan virke som et godt og strukturert opplegg, men det er i beste fall bare på overflaten. De fleste barna er lærlinger i bedriften i 2 år, noe som kanskje likner litt på modellen som brukes her hjemme i Norge. Men der slutter nok alle likheter med vårt system, for lønns- og arbeidsforhold er alt annet enn ryddige for disse stakkars barna. Som jeg skrev i forrige artikkel så er det barn helt ned i 5-årsalderen, å finne i produksjonslokalene hvor kjente merkevarer lages.

Lønnen utbetales i lokal valuta

Dette i seg selv er kanskje hverken uvanlig eller noe overtramp, men problemet er jo at den lokale valutaen nesten ikke er noe verdt. Det er vanlig at lønnen ligger fra 3000-10000, og det er valutaen Taka det er snakk om. Her er det ikke snakk om månedslønninger, men kun to utbetalinger. Den første utbetalingen skjer når kontrakten skrives, dette skjer sammen med barnets foreldre – og den første utbetalingen går vanligvis uavkortet til foreldrene. Mens utbetaling nummer to skjer når kontraktstiden er avsluttet, dette beløpet skal gis til barnet selv.

Lønnen utbetales i lokal valuta

FN-konvensjon

Det finnes heldigvis lover og regler gjennom FN-systemet, noe som nok til en viss grad holder aktørene litt i ørene. Og om ikke annet har man et lovverk som kan benyttes, når det avdekkes brudd og avvik når det kommer til barnearbeid. Barn under 18 år skal ifølge FN sin konvensjon, ikke utføre arbeid som setter sikkerhet og helse i fare. Når det kommer til utdanning og skolegang, skal ikke barn under 15 år settes i en situasjon hvor utdanning ikke er mulig å gjennomføre. Bangladesh har satt en grense på 14 år, men selv denne grensen brytes i stor grad i dette landet.

Enormt stort omfang

Om vi ser på Bangladesh i helhet og produksjon av Jamdani-produkter, så er det anslått at den foregår på over 17000 steder. Det er med andre ord ikke lett å kontrollere og overvåke alle disse stedene, som naturlig nok er spredd over det meste av landet. Det er også vanlig at barna lider av underernæring, og de jobber under forhold som også er svært lite hygieniske. Det legges enda en gang press på myndighetene i landet, så de skal ta problemet med barn i arbeid på alvor.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *