Skipene tok over for Silkeveien

Ja da er vi atter en gang tilbake til historien til Silkeveien, og vi skal nok også se hva som skjedde etter at storhetstiden til denne transportåren var over. Man sier at Silkeveien kanskje er klodens mest seiglivede rute, og det kan jeg faktisk si meg enig i. En tanke som slår meg, er at det kunne vært veldig interessant og utforsket Silkeveien anno 2019- Det er jo en idé som jeg kan gjøre noe med, det være seg med bil, sykkel eller til fots. Jeg regner med at de opprinnelige traséen i stor grad ikke finnes lenger, eller at det er anlagt nye og bedre veier på den historiske grunnen. Det at Silkeveien handlet om mye mer enn bare handel med silke, har vi snakket om tidligere. Men la oss ta en tur til, på handelsruten som ble brukt i mer enn 1500 år.

Skipene overtok for Silkeveien

Når det kom skip og ikke minst kunnskap om å ferdes på de store havene, så gikk mye av transporten til og fra Asia sjøveien. Det er ikke noen tvil om at dette var et stort fremskritt, både når det gjaldt tid og ikke minst volum av varer. Et stort skip kunne erstatte mange karavaner på Silkeveien, og alle de forgreninger som Silkeveien hadde i Sentral-Asia.

Et stort kjedesystem

Når varene skulle transporteres langs Silkeveien, så hørte det med til sjeldenhetene at en og samme karavane tok hele turen. Man kan si at ruten/veien ble delt inn i etapper, i et godt planlagt logistikksystem som fungerte som en kjede av karavaner. Enkelte helt spesielle varer ble nok fraktet hele veien, men dette var unntaksvis og jeg vet ikke nøyaktig hvilke varer dette gjaldt. Silken ble nok fraktet på ordinær måte, og underveis ble det anlagt viktige handelsbyer – som for eksempel Kashgar og Samarkand. Dette transportsystemet med mange ledd underveis fra produsent til sluttbruker, gjorde naturlig nok varene mer kostbare enn nødvendig. Det var nesten utelukkende luksusvarer som man kunne transportere så langt, og dermed kunne forsvare en høy pris på de europeiske markeder. Det var arabere som først startet ruter med varer, som kom som et meget godt alternativ til Silkeveien. Skipene seilte fra havner i Sørøst-Asia via Rødehavet, og endte til slutt opp i Alexandria i Egypt.

Et stort kjedesystem

Vasco da Gama

Men gjennombruddet skjedde helt klart da Vasco da Gama i årene 1271-1292 seilte i Sørøst-Asia, og oppdagelsen av at det var mulig å seile rundt Afrika og videre til Europa. Dette banet vei for at også skip fra Europa, kunne ta oppdrag og varer fra Asia og til sine markeder hjemme i Europa. I løpet av det 16.århundre så var det nesten utelukkende skipene som fraktet varer, og Silkeveien var så godt som ubrukt for det europeiske markedet i alle fall.

Men historien om denne viktige handelsruten lever den dag i dag, og den åpnet i sin tid muligheter som den dag i dag er viktig i handelen mellom øst og vest. Flyfrakt er noe som har kommet i vår tid, og dette skal vi nok se mer på senere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *