Silkeveien – Mer enn bare silketransport

Vi er godt i gang med historien til naturstoffet silke, og hva er da mer naturlig enn å skrive om den berømte silkeveien. Det er på det rene med tanke på navnet, at veien og rutene opprinnelig ble brukt til å frakte ut fra Kina til markeder i andre deler av Asia og verden forøvrig. Men silkeveien var så mye mer enn bare et transportnett for silke og silke produkter, og alt dette skal vi nå få kjennskap til. Dagens transportmidler gjør avstander uproblematisk, men i eldre tider var det slett ikke slik som vi er vant til i dag. Men selv om biler, jernbane og så klart fly ikke fantes, så hadde de sine transportmetoder som faktisk fungerte relativt greit – bare man tok tiden til hjelp. La oss ta en tur til Asia og ta Silkeveien nærmer i øyesyn, og vi skal riktig så langt tilbake i tid.

Silkeveien i oldtiden

Silkeveien i oldtiden

Det var i oldtiden at Silkeveien var et virkelig stort handelsnettverk, men det var ikke bare varer som fant veien gjennom Silkeveien. Det nevnes at veien også bidro til at kulturer fra forskjellige regioner i Asia, ble utvekslet og knyttet tettere sammen – ja man kan si at Silkeveien bidro sterkt til knyttet sammen øst og vest. De som brukte ferdselsåren var i hovedsak og naturlig nok handelsmenn, men også nomader, soldater, munker og pilgrimmer. Historien forteller også at enkelte brukte veien fra Kina, for å bosette seg i områdene rundt Middelhavet. Så som vi forstår dreide det seg om langt mer enn silke, i alle fall når veien ble bedre kjent og bruken økte.

6000 kilometers handelsrute

Det hele startet som allerede nevnt på grunn av handel med kinesisk silke, og det var en gang mellom 206 før Kristus til 220 etter Kristus – at den lange handelsruten ble tatt i bruk. Dette var på tiden da Han-dynastiet rådet i Kina, og cirka 114 før Kristus ble handelsrutene i Sentral—Asia utvidet. Den kinesiske mur ble faktisk bygget lenger, for å beskytte de nye handelsrutene sine og sikre at deres produkter kom trygt frem.

Viktig for utviklingen av Kina

Det sies at Silkeveien var viktig og betydningsfull for Kina, med tanke på utviklingen av det store landet. Men den handelsruten var også viktig og utviklende for Europa, Perserriket, India og faktisk også Arabia og deler av Afrika. I tillegg til varer som ble solgt og kjøpt, så ble religion noe som Silkeveien muliggjorde å kunne formidles til nye områder. Det nevnes også at sykdommer lettere spredte seg, siden folk nå var mer i farten og lengre strekninger enn tidligere.

Spennende historie

Som dere forstår er Silkeveien en handelsrute og ferdselsåre, som er full av historie. Vi kommer til å jobbe videre med dette tema, i senere artikler og Kina og deres produksjon av silke. Uten Silkeveien ville ikke Kina kunne eksportere silke, i like stort omfang som de faktisk gjorde. Men etter hvert kom det naturlig nok mer moderne og effektive transportmuligheter og løsninger, som gjorde at Silkeveien mistet mye av sin misjon og betydning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *