Den nye silkeveien bygges nå

Foreløpig har vi hatt mest fokus på veien fra Asia, og vestover til vår egen verdensdel Europa. Men vi skal ikke glemme at Silkeveien også hadde en viktig rolle østover I Asia, og da kanskje spesielt til land som Japan og Korea. Også sørover var det en del trafikk, og spesielt når skipene ble tatt i bruk for å frakte varer sjøveien rundt i verden. De største handelsmennene i antikken, var uten tvil indere, armenere, romere, syrere, grekere, somaliere, persere og ikke minst kinesere – og senere skal vi nok gå mer detaljert inne på hva handelen foruten silkehandel dreide seg om. Men nå skal det dreie seg om fremtiden, for Kina er faktisk i gang med å bygge en ny Silkevei – som man trygt kan si er noe ganske annet enn forgjengeren sin.

Mer enn bare en vei

Den nye silkeveien vil bestå av langt mer enn en vei, er snakker vi om høyhastighetsjernbane, fiberoptiske nettverk, energiforsyning og så klart motorvei. Kina er allerede i full gang med dette gigantprosjektet, som skal sikre og forbedre landets tilgang til og fra Europa. Kinas president vil rett og slett blåse liv i den gamle silkeveien, og etablere store korridorer for business, reise og handel. Traséen skal gå helt fra Beijing til Rotterdam, og byggingen er kommet godt i gang i Xinjiang-provinsen i Kina.

Store og nye planer

Det var president Xi Jinping som lanserte ideen om den nye silkeveien, dette skjedde så sent som høsten 2013. Etter den tid har prosjektet bare økt i omfang, og det omtales nå som en visjon som faktisk er et av de største i historien. Det er en målsetting om at silkeveiprosjektet skal gi forbindelser til godt over 60 land, og nesten 4,5 milliarder mennesker. Det sier ikke så rent lite om størrelsen og omfanget på prosjektet, som det skal bli svært spennende å følge med på videre. Det er ikke noen tvil om at prosjektet som Kina har igangsatt, har både utenriks- og innenrikspolitisk betydning, og det er regnet som et stort prestisjeprosjekt for presidenten og hele Kina i så måte. Det er ikke bare handel og turisme som man ønsker å styrke, men også Kina sin forsyning av energi.

Økt handel

Økt handel

Men det er slett ikke bare Europa som Kina tar sikte på med dette gigantprosjektet, de håper også på en lettere vei til Afrika og ikke minst det å øke handelen med land i Sentral-Asia. Det at økonomien i Kina årlig økte med cirka 10 prosent fra 1990 til 201, er tydeligvis noe som Kina selv ønsker skal fortsette – eller aller helst øke. De siste årene har den faktisk økt mindre, og årlig ligger veksten nå på cirka 7 prosent.

DB Schenker med godstog

I 2011 startet det store tyske transportselskapet DB Schenker, opp med ukentlige godstog mellom Kina og Tyskland. Dette er en tur som tar cirka 2 uker med dagens jernbanestandard, men ved å ruste opp jernbanen vil både transporttid og utgifter kunne reduseres kraftig. I dag har DB Schenker oppjustert antall avganger, noe som viser det store behovet fro frakt av varer mellom øst og vest.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *