Bruk av barn i silkeproduksjon – mange uten lønn

Vi gjør et stort sprang fra starten av silkeproduksjon i Kina, til dagens produksjon andre steder i Asia. Denne gangen er det Bangladesh vi skal besøke, og se nærmere på en skyggeside innen slike bransjen. Bruk av barn i arbeid er dessverre ikke noen ukjent sak i enkelte deler av verden, og i Asia er det faktisk ganske utbredt. Dette er så klart ulovlig, og noe vi absolutt ikke kan godta på noen som helst måte. Det å boikotte produsenter som bruker barn som arbeidskraft, kan nok være en effektiv metode for å få slutt på disse lovbruddene. Men det er ikke alltid like lett å vite hvem som står bak, og hvilke produsenter og produkter som faktisk er produsert av barn.

Barn i 5-årsalderen

Det er ikke første gang at det avdekkes tvangsarbeid i silkeproduksjon i Bangladesh, og det er faktisk oppdaget barn helt ned i 5-årsalderen som produserer dyre silketekstiler. Det at barn blir utnyttet på denne måten, blir bare enda mer alvorlig når man vet at en del av dem heller ikke får lønn for jobben de gjør. Tidligere var det mest vanlig å finne barnearbeidere i produksjon av typiske billige produkter, men slik er det ikke lenger. Man finner barn i produksjon av en rekke produkter, også i produksjon av mer eksklusive varer slik som silke tross alt ofte er.

Jamdani-Industrien

Dette er en industri som står for produksjon av Jamdani-silke, og for de som kan litt om silke så er dette snakk om kvalitetsvarer. Det som kjennetegner klesplagg som Jamdani står bak, er flotte detaljer som ofte er innvevd i klesplagget. Jamdani ligger helt i toppsjiktet også prismessig i Asia, men de bruker altså i stor grad veldig fattige barn i sin produksjon. De som i det hele tatt får lønn, mottar bare et symbolsk beløp. Det er heller ikke uvanlig at mat er den lønnen de får, og arbeidsdagen er fra tidlig morgen til sene kvelden.

Lærer raskt

En arbeidsgiver ble spurt om hvorfor barn fra 5-10 år blir brukt i produksjonen, og svarene gikk blant annet på at barn lærer svært raskt. De kommer ikke med protester og er visstnok mer lydige enn de voksne, ordre blir med andre ord mottatt og fulgt til punkt og prikke. Men dette er jo ikke noen argumenter, som rettferdiggjør å bruke barn i arbeid som voksne skal utføre.

Lærer raskt

Trekk i lønn ved tabber og feil

Når arbeidsgivere blir konfrontert med at mange barn ikke får lønn, så forklares dette med at de trekkes i lønn når det gjør feil som er kostbare. Dette er vel det man kan kalle for en selvmotsigelse, da de samme sjefene sier barn lærer raskt. Når vi ser på de forholdene som råder i norsk arbeidsliv, blir forholdene i Asia veldig fjernt for oss. Vi skal se mer på lovbruddene som skjer blant annet i Bangladesh, i en senere artikkel også. Vi som forbrukere må så godt som mulig, søke den informasjon som er mulig før vi handler varer – enten om det er silke fra Asia eller andre produkter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *