Silkeveven.no

Kurs

Språkkurs i kinesisk

Tilpasset enkeltpersoner, familie eller grupper etter nærmere avtale.

Kursansvarlig:

Guo Yaxiang

tlf. 90 56 86 13

e-post: guoyaxiang@online.no