Fremgangsmåte og prinsipp med silketrykk

Fremgangsmåte og prinsipp med silketrykk

I Forrige artikkel tok jeg for meg noe av historien til dette med silketrykk, og litt om hvordan den har blitt benyttet opp gjennom årene. Det at silketrykk etter hvert også ble populær innenfor kunsten, var noe vi så både ute og hjemme. Men hvordan denne teknikken og arbeidsmetoden egentlig fungerer, er sikkert noe de fleste av dere er nysgjerrig […]

Silketrykk – industri og kunst

Silketrykk – industri og kunst

Vi skal arbeide oss gjennom en rekke artikler, som tar for seg silke og bruken av denne. Vi har sett en del på historien til silke, og da spesielt hvordan den ble fraktet fra Asia og spesielt Kina – til markeder i blant annet Europa. Nå skal vi se mer på hvordan dette flotte naturmaterialet, kan brukes på ulike måter. […]

Den nye silkeveien bygges nå

Den nye silkeveien bygges nå

Foreløpig har vi hatt mest fokus på veien fra Asia, og vestover til vår egen verdensdel Europa. Men vi skal ikke glemme at Silkeveien også hadde en viktig rolle østover I Asia, og da kanskje spesielt til land som Japan og Korea. Også sørover var det en del trafikk, og spesielt når skipene ble tatt i bruk for å frakte […]

Skipene tok over for Silkeveien

Skipene tok over for Silkeveien

Ja da er vi atter en gang tilbake til historien til Silkeveien, og vi skal nok også se hva som skjedde etter at storhetstiden til denne transportåren var over. Man sier at Silkeveien kanskje er klodens mest seiglivede rute, og det kan jeg faktisk si meg enig i. En tanke som slår meg, er at det kunne vært veldig interessant […]

Stort problem som også opptar FN

Stort problem som også opptar FN

Vi fortsetter med å se på bruk av barn i arbeid med silke og silke produkter, og at dette er noe som ikke er greit for oss forbrukere – bør det ikke herske noen tvil om. Vi holder oss fortsatt i Bangladesh slik som i forrige artikkel, hvor det stadig avdekkes til dels grove brudd på barns rettigheter. Det at […]

Bruk av barn i silkeproduksjon – mange uten lønn

Bruk av barn i silkeproduksjon – mange uten lønn

Vi gjør et stort sprang fra starten av silkeproduksjon i Kina, til dagens produksjon andre steder i Asia. Denne gangen er det Bangladesh vi skal besøke, og se nærmere på en skyggeside innen slike bransjen. Bruk av barn i arbeid er dessverre ikke noen ukjent sak i enkelte deler av verden, og i Asia er det faktisk ganske utbredt. Dette […]

Silkeveien – Mer enn bare silketransport

Silkeveien – Mer enn bare silketransport

Vi er godt i gang med historien til naturstoffet silke, og hva er da mer naturlig enn å skrive om den berømte silkeveien. Det er på det rene med tanke på navnet, at veien og rutene opprinnelig ble brukt til å frakte ut fra Kina til markeder i andre deler av Asia og verden forøvrig. Men silkeveien var så mye […]

Silkens historie utenfor Kina

Silkens historie utenfor Kina

Vi vet i dagens samfunn at silke er et stoff som har svært mange bruksområder, men at det også finnes stoffer som på mange måter likner litt på den naturlige silken. Ett slikt stoff hvor silken har vært forbilde om man kan si det på den måten, er uten tvil stoffet nylon. Hvorfor nylon i det hele tatt ble funnet […]

Dette er silke fra naturen

Dette er silke fra naturen

Jeg kan ikke si at jeg har så mye erfaring med silke, tenker da på bruken av den. Jeg kan huske at jeg kjøpte et sengesett i silke for mange år siden, da jeg jobbet i den del av verden hvor bruk av silke er utbredt. Det finnes mange flotte klær som er laget av dette stoffet, og det føles […]

fjernefarvann © 2019