Silkeveven.no

Sommerfuglen som skapte et mektig keiserrike

Hann av silkespinneren. Hannen skiller seg fra hunnen på tykkere, kamformete antenner, som er finstemte organer for å fange opp hunnens duftstoffer.

Hunnen har et duftorgan bakerst som den bruker for å tiltrekke hanner. Dette skjer kun én gang i livet, når den nyklekte hunnen søker etter hanner for å bli paret. De effektive duftstoffene kalles feromoner. Det er i år 50 år siden det første feromon ble beskrevet, nemlig kjønnsferomonet fra silkespinneren, som fikk navnet bombykol.

Hannen kobler seg til hunnens bakkropp og de to sitter sammen i noen timer. Deretter er hunnen klar til egglegging.

Hunnen øverst kjennes på den store, eggfylte bakkroppen.

Det er silkespinneren Bombyx mori som gir opphav til silken. Sommerfuglen med det unike produktet bidro sterkt til oppbyggingen av det mektige kinesiske keiserriket.

De utvokste larvene spinner hver sin silkekokong, som inneholder omkring én kilometer ubrutt silketråd.

Den ferdige kokonegn er et solid beskyttende hus der larven forvandles til det sårbare puppestadiet. I dette stadiet omformes kroppen til en voksen sommerfugl.

Puppestadiet i silkekokongen, som er gjennomskåret. Larvehuden ligger på oversiden av puppestadiet. Når kokongene benyttes til silkeproduksjon, legges de i varmt vann slik at puppestadiet dør og silketråden løser seg. Bare et utvalg av spesielt fine kokonger legges til side slik at den voksen sommerfuglen utvikles og brukes som avlsdyr. Når den voksen sommerfuglen presser seg ut av kokongen, blir silketråden brutt og kokongen ødelagt som råmateriale for silke. Etter flere tusen år med systematisk avl, er silkespinneren i dag utelukkende et husdyr, som ikke finnes viltlevende i naturen.

Alle fotos: Arild Hagen

Hunnen kan legge et par hundre egg, som til å begynne med er gule.

Nyklekte larver av silkespinneren, bare noen få millimeter lange.

Larvene er litt av noen spisemaskiner, som utelukkende lever av bladene fra morbærtreet. De blir utvokst i løpet av omkring fire uker, og nå er de klare til å spinne kokongen og forpuppe seg.

Etter tre-fire uker i puppestadiet er den voksne sommerfuglen ferdig utviklet. Den skiller ut en væske som myker opp veggen i kokongen slik at den kan presse seg ut.

Etterat sommerfuglen har kjempet seg ut, tørker den seg i noen timer. Så er den klar for paring og formering.