Silkeveven.no

Keiserens nye klær

Opprinnelig var det bare keiseren, hans nærmeste familie og høye embetsmenn som kunne gå i silkeklær. Silken var keiserens eksklusive produkt og en strengt bevoktet statshemmelighet. Det var dødsstraff for å røpe hemmeligheten utenfor keiserriket. Derfor var silkens og silketekstilenes opprinnelse lenge en gåte i vår del av verden. Først på 500-tallet ble hemmeligheten smuglet ut av Kina til Europa.

Denne keiserdrakten er rekonstruert etter en original fra Ming-dynastiet (1368-1644). Det tok 13 år å fullføre originalen fra den ble påbegynt i 1604 til den ble overlevert keiseren i 1617.

 

Symbolenes betydning:

APE og TIGER symboliserer keiserens fleksibilitet og styrke.

RISKORN symboliserer keiserens evne til å bringe mat og livskraft til folket.

TANG symboliserer renhet, mat fra havet.

ILD symboliserer klokskap og framgang, lysende intellekt.

ØKS symboliserer handlekraft, keiserens evne til å straffe.

FU-tegnet symboliserer makt og rettferdighet, keiserens evne til å dømme.

Denne keiserdrakten har 12 dragesymboler. Den ekte dragen, long, er et kraftfullt symbol på absolutt makt og styrke. Den kan bare benyttes av keiseren og hans nære familie.

Den ekte dragen har fem klør, mens et annet dragelignende dyr, mang, har fire. Mang-symbolet ble bl.a. brukt på draktene til embetsmenn som hadde høye maktposisjoner og sto nær keiseren.

På ryggsiden er det sirkelformete avbildninger av sol, måne og fem stjerner. Nedenfor to symboler av fjell. Symbolene står for udødelighet, kosmisk orden og stabilitet i keiserriket.

Foran dragen er det et ildhjul.

På baksiden av hver arm er det to symboler av fugl på sky. Symbolet står for litterær kunnskap, visdom. Dragen og fuglen representerer naturen.

Øverst på dragesymbolene er det skyer, nederst fjell og hav. Dette illustrerer keiserrikets omfang, fra hav til himmel.

Fjell symboliserer stabilitet.

Ildhjul.

Fugl på sky.