Bruk av barn i silkeproduksjon – mange uten lønn

Vi gjør et stort sprang fra starten av silkeproduksjon i Kina, til dagens produksjon andre steder i Asia. Denne gangen er det Bangladesh vi skal besøke, og se nærmere på en skyggeside innen slike bransjen. Bruk av barn i arbeid er dessverre ikke noen ukjent sak i enkelte deler av verden, og i Asia er det faktisk ganske utbredt. Dette […]

silkeveven.no © 2020