Silke fra Thailand – skinnende og glansfull

Vi har skrevet en del om produksjon av silke, og at det hele startet i Kina langt tilbake i tiden. Men det er som vi også har vært inne på, produksjon av silke i en lang rekke med land. Thailand har også en lang tradisjon for produksjon av silke, og ikke minst sying av flotte silkeklær. Thailand er naboland med […]

Silke i senga

Det er nok smak og behag når det kommer til hvilken type sengetøy man foretrekker, jeg har vel som mange så mange andre prøvd en del forskjellig type stoffer på sengetøyet. Jeg har faktisk for mange år siden kjøpt meg et komplett sengesett av silke, dette skjedde i Midtøsten og prismessig kom jeg derfor meget godt ut av dette. Jeg […]

Fremgangsmåte og prinsipp med silketrykk

I Forrige artikkel tok jeg for meg noe av historien til dette med silketrykk, og litt om hvordan den har blitt benyttet opp gjennom årene. Det at silketrykk etter hvert også ble populær innenfor kunsten, var noe vi så både ute og hjemme. Men hvordan denne teknikken og arbeidsmetoden egentlig fungerer, er sikkert noe de fleste av dere er nysgjerrig […]

Silketrykk – industri og kunst

Vi skal arbeide oss gjennom en rekke artikler, som tar for seg silke og bruken av denne. Vi har sett en del på historien til silke, og da spesielt hvordan den ble fraktet fra Asia og spesielt Kina – til markeder i blant annet Europa. Nå skal vi se mer på hvordan dette flotte naturmaterialet, kan brukes på ulike måter. […]

Den nye silkeveien bygges nå

Foreløpig har vi hatt mest fokus på veien fra Asia, og vestover til vår egen verdensdel Europa. Men vi skal ikke glemme at Silkeveien også hadde en viktig rolle østover I Asia, og da kanskje spesielt til land som Japan og Korea. Også sørover var det en del trafikk, og spesielt når skipene ble tatt i bruk for å frakte […]

Skipene tok over for Silkeveien

Ja da er vi atter en gang tilbake til historien til Silkeveien, og vi skal nok også se hva som skjedde etter at storhetstiden til denne transportåren var over. Man sier at Silkeveien kanskje er klodens mest seiglivede rute, og det kan jeg faktisk si meg enig i. En tanke som slår meg, er at det kunne vært veldig interessant […]

Stort problem som også opptar FN

Vi fortsetter med å se på bruk av barn i arbeid med silke og silke produkter, og at dette er noe som ikke er greit for oss forbrukere – bør det ikke herske noen tvil om. Vi holder oss fortsatt i Bangladesh slik som i forrige artikkel, hvor det stadig avdekkes til dels grove brudd på barns rettigheter. Det at […]

Bruk av barn i silkeproduksjon – mange uten lønn

Vi gjør et stort sprang fra starten av silkeproduksjon i Kina, til dagens produksjon andre steder i Asia. Denne gangen er det Bangladesh vi skal besøke, og se nærmere på en skyggeside innen slike bransjen. Bruk av barn i arbeid er dessverre ikke noen ukjent sak i enkelte deler av verden, og i Asia er det faktisk ganske utbredt. Dette […]

Silkeveien – Mer enn bare silketransport

Vi er godt i gang med historien til naturstoffet silke, og hva er da mer naturlig enn å skrive om den berømte silkeveien. Det er på det rene med tanke på navnet, at veien og rutene opprinnelig ble brukt til å frakte ut fra Kina til markeder i andre deler av Asia og verden forøvrig. Men silkeveien var så mye […]

Silkens historie utenfor Kina

Vi vet i dagens samfunn at silke er et stoff som har svært mange bruksområder, men at det også finnes stoffer som på mange måter likner litt på den naturlige silken. Ett slikt stoff hvor silken har vært forbilde om man kan si det på den måten, er uten tvil stoffet nylon. Hvorfor nylon i det hele tatt ble funnet […]

silkeveven.no © 2020